Wantergeliits an der Stad

E klenge Tour iwwer de Wantermaart bei der Gëlle Fra an dem Chrëschtmaart op der Plëss

Un petit tour sur les marchés de Noël à Luxembourg (Ville-Haute, place de la Constitution et place d’Armes)

Kleiner Rundgang auf den Christmärkten der Stadt Luxemburg (Oberstadt)

Hei si mir am Garer Quartier, am Rousegäertchen an op der Paräisser Plaz.

Nous voici dans le quartier de la gare, place des Martyrs et place de Paris.

Weiter gehts es im Bahnhofsviertel.

Links