Ufro – Demande de tournage

D’Equipe vu 4K Films Lux realiséiert Videoen déi op Youtube publizéiert ginn a esou fir jiddwereen zougänglech sinn.

4K Films Lux réalise de vidéos destinés à être publiés sur Youtube et ainsi être accessible à tous.

D’Konditioune vun der Stee

Esouwuel d’Dréiaarbechten wéi de Montage an den Transfert op Youtube si GRATIS, dëst am Geescht vum “open source” D’Video ginn um de Youtube Kanal vu 4K FILMS LUX publizéiert ënnert de “creative commons” Lizenz. 4K FILMS LUX mécht KENG “Monetisatioun”. Am Géigenzuch gi kéng Auteursrechter oder soss Gagen ausbezuelt. Bei Concerten muss den Organisateur dofir suergen, datt déi néideg Rechter fir eng Diffusioun op Youtube bestinn.

Jiddwereen ass fräi, et ass esouguer ausdrécklech erwënscht, d’Video ze Liken, ze integréieren an op den soziale Netzer ze verbreeden.

4K Films Lux behält sech d’Recht vir, den Tournage unzehuelen oder och net an huet keng vertraglech Verflichtungen géigeniwwer dem Organisateur vun Eventer.

Les conditions pour un tournage

Le montage, le tournage et le transfert sur Youtube se font à titre entièrement gratuit dans l’esprit du “open source”. Les vidéos sont publiés sur la chaîne Youtube de 4K FILMS LUX sous licence “creative commons”. 4K Films Lux ne monétise PAS sur ces vidéos. En contre-partie, il n’est pas payé de droits d’auteur ou autres gages. Pour les concerts, il appartient à l’organisateur de s’assurer de disposer des droits de diffusion de la musique sur Youtube.

Chacun est libre, c’est d’ailleurs souhaité, de diffuser les vidéos ainsi réalisés au moyen de liens internet, intégration sur des sites ou blog et par les réseaux sociaux.

4K Films Lux se réserve le droit d’accepter ou non un tournage et n’engage aucune responsabilité vis-à-vis de l’organisateur.

Fëllt des Demande aus w.e.g.
Veuillez remplir cette demande

Linken / Liens