Virowend vum Nationalfeierdag 2024 an der Stad

Et war nees eng méi lass an der Stad! Ambiance op der Plëss, waarde virum Palais, Fakelzuch a Freedefeier. Dat ganzt an 3 Videoen dokumentéiert…

1. De Reportage

2. De Fakelzuch a voller längt

3. D’Freedefeier