Fanfare Nidderkuer – Gala Concert 2024

ABBA Gold: en Extrait aus dem Gala Concert vun der Fanfare Nidderkuer. De Concert ass an der Hall O zu Déifferdeng gespillt ginn a stoung ënner dem Titel “Rainbow Melodies”. Direktioun hat, eng éischte Kéier bei esou enger feierlecher Geleeënheet, déi jonk Dirigentin Stephanie Per

Continue Reading