Songs of Praise – Concert

De Projet vum internationale Chouer presentéiert "Lueflidder"(Songs of Praise) aus ville verschiddenen Traditiounen a Gemeinschaften. Zesumme sangen erlaabt eng aner Approche zu auslännesche Kulturen. Zesumme sange schaaft eng Verbindung iwwer all sozial a kulturell Grenzen. Déi universell Sproo

Continue Reading